Tagarchief: Boekentips

Duurzame wereld over 40 jaar?

Boekbespreking: 2052 (Jorgen Randers)

Zo´n 40 jaar geleden schreef Jorgen Randers – als lid van de Club van Rome – samen met Donella en Dennis Meadows het boek ´Limits to Growth` dat de wereld op schokkende wijze attent maakte op de grenzen die de aarde stelt aan het gebruik van grondstoffen.

Duurzame wereld over 40 jaar?In zijn nieuwe boek ´2052` (uitgegeven in 2012) blikt hij 40 jaar vooruit en stelt vast dat de toekomst er beangstigend uitziet.

Hij voorziet een samenleving met een lage economische groei in de rijke wereld, aanhoudende werkloosheid, sociale frictie en toenemende ongelijkheid. Dit tegen een achtergrond van doorzettende klimaatverandering met steeds extremer weer en bijbehorende rampen door droogte, overstromingen, bosbranden en een stijgende zeespiegel.

De gevolgen zijn volgens hem onvoorspelbaar en angstaanjagend extreem, maar hij denkt niet dat er veel zal gebeuren om deze tendens tegen te gaan. Hoewel we precies weten wat er voor nodig is om het klimaat in de hand te houden, is niets doen (nu) goedkoper, met als gevolg dat er niet gekozen zal worden voor een aanpak die geld kost.

Het is volgens de schrijver triest om te zien dat de meeste mensen in het rijke Westen nu niet bereid zijn om de extra uitgaven te doen waarmee alle verwachtbare problemen kunnen worden voorkomen. En de vrije markt gaat de op ons afkomende problemen volgens hem zeker niet oplossen. Een sterke overheid met een wijs beleid zou nog de enige oplossing kunnen zijn…

Het Groene Brein – Boekentips

Het Groene BreinOp 6 november 2012 is Het Groene Brein opgericht: een uniek, landelijk dekkend netwerk van meer dan 60 prominente wetenschappers die actief zijn op (deel)aspecten van verduurzaming.

Betrokken wetenschappers zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en vijf hogescholen en uit zowel de businessdisciplines als de global public good-disciplines.

De missie van Het Groene Brein is om door kennisontwikkeling en -toepassing de nieuwe economie versneld te realiseren. Daartoe wil Het Groene Brein:

 • nieuwe kennis ontwikkelen met betrekking tot verduurzaming op macro-, meso- en microniveau;
 • nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden opzetten met alle bij verduurzaming betrokken stakeholders;
 • intensief samenwerken met duurzame koplopende ondernemingen in de ontwikkeling van winstgevende duurzame businesmodellen.

De visie van Het Groene Brein is dat een netwerk van innovatieve en prominente wetenschappers als katalysator kan dienen voor een versnelde transitie naar de nieuwe economie. Concreet krijgt dit vorm door in (interdisciplinair) samenwerkingsverband nieuwe kennis te ontwikkelen (onderzoek, onderwijs) en door wetenschappers actief te betrekken bij het sluitend maken van duurzame businesscases.

Binnen het kader van haar doelstellingen beveelt Het Groene Brein enkele zeer interessante boeken aan, gericht op de ´Nieuwe Economie`. Onderstaand brengen wij enkele van deze boeken graag onder uw aandacht:

 • Hoek, M. (2013) – Zakendoen in de Nieuwe Economie. Zeven Vensters op Succes. Deventer: Kluwer. € 40,00.
  Dit boek is een must read voor ondernemers, politici, beleidsmakers, wetenschappers en studenten die zich willen scherpen aan de visie en praktijkervaring van koplopers en zich willen inspannen voor een versnelde verduurzaming van de economie. Het boek is ‘een product van velen’, waaronder ruim twintig wetenschappers van Het Groene Brein. Zakendoen in de Nieuwe Economie staat tevens op de shortlist voor Managementboek van het Jaar 2014.
 • Jonker, J. (2013) – Werken aan de WEconomy.
  Deventer: Kluwer. € 30,00.
  Het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het ‘oude denken’. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Hoe we die nieuwe vormen creëren leest u in ‘Werken aan de WEconomy’.
 • Rifkin, J. (2013) – De derde industriële revolutie.
  Naar een transformatie van economie en samenleving.
  Amsterdam: Nieuw Amsterdam. € 24,95.
  De economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe internettechnologie en groene energie voor een derde industriële revolutie kunnen zorgen.
 • Francken, M., De Rosa, A. Van Tilburg, R., Van Tulder, R. & (2012)
  Duurzaam Ondernemen Waarmaken.

  Assen: Van Gorcum. € 39,75.
  De auteurs identificeren kantelpunten en bieden inzichten en handvatten die elke onderneming helpen om duurzaam ondernemen waar te maken. Onmisbaar voor de manager die wil weten welke stappen de onderneming verder kunnen helpen om koers te zetten naar volledige duurzaamheid.
 • Sandel, M. (2012) – Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking. Utrecht: Ten Have. € 19,99.
  Afgelopen decennia hebben marktwaarden de niet-economische waarden uit bijna elk levensgebied verdrongen. In ‘Niet alles is te koop’ ontketent Michael J. Sandel een debat dat tot nu toe ontbreekt in dit marktgestuurde tijdperk. Kernvragen zijn: Wat is de geëigende plek voor marktwerking in een democratische samenleving? En hoe beschermen we morele waarden en publieke goederen die niet te koop zijn?