Stichting Stimular – Verduurzaming MKB

Verduurzaming MKB bedrijven

Verduurzaming MKBStimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor verduurzaming van MKB-bedrijven, brancheverenigingen, overheidsorganisaties en zorgaanbieders.

Binnen het kader van dit B2B platform beperken wij ons hier tot de activiteiten welke door Stimular worden ontplooit op het gebied van verduurzaming van MKB bedrijven.

Stimular heeft ervaring in vele branches, zoals metaal, bakkerijen, schildersbedrijven, drukkerijen, transport, handel, verpleeghuizen, bouw, recreatie, autoschadeherstel, dienstverlening, festivals, etc. Duizenden bedrijven hebben inmiddels tot volle tevredenheid met Stimular samengewerkt bij de verduurzaming van het MKB.

Verduurzaming MKB middels professionele ondersteuning

Voor een verdere verduurzaming van het MKB ondersteunt Stimular bedrijven middels:

  • Verduurzaming MKBPraktische instrumenten voor opstellen van CO2-footprint en monitoring van milieu- en MVO-prestaties (Milieubarometer, MVO-balans), welke in meer dan 65 gemeenten gratis beschikbaar zijn;
  • Ondersteuning van MKB-bedrijven bij het behalen van certificaten en keurmerken als CO2-prestatieladder, ISO14001, MVO-zelfverklaring, Klimaatneutraal gegarandeerd e.d.;
  • Uitvoeren van energiebesparing- en afvalpreventie onderzoeken;
  • Uitvoeren van duurzaamheidsscans, ketenanalyses en LCA’s (levenscyclusanalyses);
  • Ondersteuning bij interne gedragscampagnes;
  • Ondersteuning bij externe communicatie (duurzaamheidsverslagen e.d.);
  • Begeleiden van duurzaamheidskringen met ondernemers;
  • Delen van tips en praktijkervaringen bij verduurzaming MKB via DuurzaamMKB.nl.

Daarnaast ontwikkelt de Stichting Stimular ter ondersteuning van een verdere verduurzaming van het MKB branchespecifieke scans en keurmerken voor MVO en Duurzaam Ondernemen.

Voor meer informatie >> website Stimular

Voor verduurzaming MKB dus… Stimular!

Leverancier duurzame diensten

Verduurzaming MKB