SDE+ regeling 2014 voor duurzame energie

duurzame energieVandaag is de jaarlijkse Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2014 (SDE+) van start gegaan. Dit jaar is er een half miljard euro extra beschikbaar voor het investeren in de productie van hernieuwbare energie.

De systematiek van de SDE+ blijft ongewijzigd, maar er worden wel een aantal aanscherpingen doorgevoerd naar aanleiding van het energieakkoord.

Subsidie
De SDE regeling compenseert het prijsverschil tussen groene en grijze energie. De subsidie is beschikbaar voor ondernemers die willen investeren in de productie van hernieuwbare energie uit:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Zon

Gefaseerde openstelling
Net als in 2013 kent de SDE+ een gefaseerde openstelling. Alleen als er voldoende budget overblijft uit een eerdere fase, wordt een volgende fase opengesteld. Afgelopen jaar was het subsidiebudget al in de eerste fase vergeven.

Wijzigingen

Energie Investeringsaftrek (EIA)
In het energieakkoord is afgesproken dat projecten die in de toekomst een SDE+ subsidie aanvragen niet meer tegelijkertijd in aanmerking kunnen komen voor de EIA. Ondernemers die subsidie aanvragen in de vrije  categorie moeten er bij hun afweging ook rekening mee houden dat ze de EIA niet meer kunnen benutten. Voor installaties met een beschikking uit 2013 of eerder wordt een overgangsregeling getroffen.

Verlengde levensduur
Biomassa installaties die eerder subsidie hebben gekregen uit de MEP of OVMEP en die aan het einde van hun subsidieperiode zijn gekomen, komen in de SDE+ in aanmerking voor verlengde levensduur. In plaats van 1,5 jaar kan er 3 jaar voor het aflopen van deze subsidie een SDE+-aanvraag worden ingediend.

Ketel op vaste biomassa
De categorie ‘ketel op vaste biomassa ≥0,5 MW’ wordt opgesplitst in twee categorieën, te weten ‘ketel op vaste biomassa ≥ 0,5 MW en < 5 MW’ en ‘ketel op vaste biomassa ≥ 5 MW’. Er is gebleken dat er grote verschillen zijn in kostenstructuur tussen grotere en kleinere ketels. Door twee aparte categorieën te openen kunnen de categorieën beter aansluiten bij projecten uit de praktijk.

Beoordeling van aanvragen
Vanaf 2014 zal de beoordeling van aanvragen strenger zijn. Zo is het een vereiste om een haalbaarheidsstudie in te dienen bij een aanvraag. Andere belangrijke stukken zoals een exploitatierekening, een onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering worden ook verplicht. Ook mag de toestemming van de eigenaar van de locatie waar de installatie gerealiseerd wordt niet ontbreken.

Zie ook: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

>> duurzaam nieuws <<