Overbevolking en Overconsumptie

Overbevolking en overconsumptie leiden tot ´biologische vernietiging`

overbevolking en overconsumptieDe ´National Academy of Sciences` in Amerika heeft onlangs een verontrustend rapport gepubliceerd, waarin door wetenschappers wordt gewaarschuwd dat we sneller dan we denken op weg zijn naar een massa-extinctie, zoals die zich 65 miljoen jaar geleden voordeed (toen alle dinosauriërs uitstierven).

Vele diersoorten verliezen in razendsnel tempo leefgebied door menselijke overbevolking en overconsumptie. Zo verloor in de afgelopen eeuw bijna de helft van de zoogdieren op het land zo’n tachtig procent van hun leefgebied en is gedurende de afgelopen decennia 50 procent van alle dieren van de aardbodem verdwenen.

In het rapport wordt benadrukt:
“De mensheid zal uiteindelijk een hele hoge prijs moeten betalen voor het reduceren van het enige dierlijk leven dat we in dit universum kennen.”

Geïnteresseerden kunnen kennis nemen van de inhoud van dit rapport, door te klikken op onderstaande afbeelding:

overbevolking en overconsumptie

Suggesties voor Nederland:
Betaling Kinderbijslag beperken tot maximaal 2 kinderen.
Ontwikkelingshulp voor gebruik/voorlichting voorbehoedsmiddelen opvoeren.

PS:
Deze suggesties zijn afkomstig van Nico van der Wel en geven niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

overbevolking en overconsumptie

>> duurzaam nieuws <<