Onze nieuwe member De AfvalMarkt

Wij verwelkomen onze nieuwe duurzame member De AfvalMarkt !

Bedrijfsafval afvoeren op een duurzame en economisch gunstige wijze

bedrijfsafval afvoerenDe AfvalMarkt helpt bedrijven bij het vinden van de economisch meest gunstige oplossingen voor het afvoeren van hun bedrijfsafval met de minste milieudruk. Dat houdt in dat voor het afvoeren van bedrijfsafval naar oplossingen gezocht wordt die verder reiken dan alleen de inzet van afvalverwerkende bedrijven.

De AfvalMarkt heeft de ´Ladder van Lansink` gecombineerd met de te behalen financiële meeropbrengsten bij het afvoeren van bedrijfsafval, waardoor zowel de winst voor het milieu als ook het extra financieel rendement zichtbaar worden.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie AfvalMarkt

Voor het afvoeren van uw bedrijfsafval… De AfvalMarkt !