Searious Business

Voor schone oceanen

schone oceanenSearious Business beijvert zich voor schone oceanen en doet dit middels initiatieven op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarbij ligt de nadruk vooral op het definiëren en implementeren van meer duurzame werkwijzen voor het produceren en distribueren van goederen.

Searious Business werkt daarbij samen met leiders binnen het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, NGO´s, overheden en andere stakeholders met eenzelfde visie aangaande de noodzaak voor schone oceanen (zonder plasticafval) en een duurzamer samenleving in z´n algemeenheid.

Schone oceanen zonder plasticafval

schone oceanen

Searious Business maakt het verschil in de wereld van plastic en werkt samen met bevlogen producenten, waarbij innovatietrajecten worden opgezet, welke gericht zijn op:

  • drastisch verminderen van plastic afval,
  • plastic afval weer omzetten in eigen producten of verpakkingen,
  • verbeteren van visie en strategie (en de communicatie hierover).

Daarmee werkt Searious Business direct aan de bron bij het voorkomen van plastic vervulling.

Een eerste stap voor bedrijven is vaak het invullen van een Plastic Scan. Deze Plastic-Scan bestaat uit 9 vragen. Hiermee krijgt men in ca. 10 minuten tijd al duidelijk waar de mogelijkheden liggen voor de eigen organisatie om mee te werken aan het bereiken van schone oceanen. De uitslag wordt per e-mail toegezonden en bestaat uit een ranking A-F, waarbij een ‘A’ staat voor de beste benadering van plastic gebruik. Met de uitslag krijgt iedere deelnemer 5 tips mee om met zijn/haar bedrijf of organisatie hoger in de ranking te komen.

Bent u als bedrijf óók voor schone oceanen?schone oceanen

Schone oceanen moeten we ook schoon houden!

Het prachtige initiatief van Boyan Slat (The Ocean Cleanup) is er op gericht om onze oceanen schoon te maken. Searious Business wil er voor zorgen dat onze oceanen daarna ook schoon blijven en doet dit door bedrijven behulpzaam te zijn bij het zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk omgaan met plastic.

Voor meer informatie >> website Searious Business

Searious Business staat ook op De Duurzame Kaart

schone oceanen

Leverancier duurzame diensten