Nederlandse luchtkwaliteit

Nederlandse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

Nederlandse luchtkwaliteitUit een op 11 mei 2016 verschenen rapport van Milieudefensie blijkt, dat de Nederlandse luchtkwaliteit nog steeds niet voldoet aan de Europese normen op dit gebied.

We overschrijden de Europese normen voor NO2 en fijnstof. Voor fijnstof halen we de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zelfs nog lang niet.

Het onderzoek naar de Nederlandse luchtkwaliteit

Gedurende het gehele jaar 2015 werd op 58 plekken in Nederland door groepen bewoners de luchtkwaliteit gemeten met zogenaamde Palmesbuisjes: 11 in Utrecht, 11 in Den Haag, 10 in Rotterdam, 10 in Amsterdam, 3 in Maastricht, 2 in Arnhem, 2 in Hilversum, 2 in Leiden, 2 in Tilburg, 1 in Geldrop, 1 in Nijmegen, 1 in Roermond, 1 in Schiedam, 1 in Leidschendam-Voorburg.

Het meten met Palmesbuisjes geeft een redelijk betrouwbaar resultaat. De gemiddelde onzekerheid is zo’n 20% (voor een jaargemiddelde meting), afhankelijk van de nauwkeurigheid bij de uitvoer van de metingen. Dit percentage geldt per meetlocatie. Dit betekent dat de werkelijke jaargemiddelde concentratie zowel 20% boven als onder de gemeten concentratie kan liggen.

Resultaat van het onderzoek naar Nederlandse luchtkwaliteit

Op 11 van de 58 meetpunten lag de concentratie stikstofdioxide (NO2) in 2015 boven de wettelijke grenswaarde van 40 μg/m3. Op nog eens zeven locaties lag de concentratie net onder de norm (tussen de 38 en 40,5 μg/m3). Daarmee lag de concentratie op bijna een derde van alle meetpunten boven of gevaarlijk dichtbij de grenswaarde. Sinds 2015 moet Nederland officieel overal aan die grenswaarde voldoen. De metingen van Milieudefensie tonen dus aan dat Nederland in overtreding is van de Europese wet.

Nederlandse luchtkwaliteit

Concentraties NO2 (in μg/m3) voor alle dertien meetperioden, gemiddeld voor de meetpunten in vier grote steden, voor de meetpunten in de rest van Nederland en gemiddeld over alle punten.

Uit bovenstaande grafiek is ondermeer af te lezen dat de gemiddelde concentratie NO2 niet gelijk is over het jaar. Dit komt doordat er bij lagere temperatuur meer ophoping is van luchtverontreiniging door zogenaamde temperatuurinversie. Ook is er tijdens warmere maanden minder uitstoot van NO2 door andere bronnen, doordat gebouwen bijvoorbeeld minder verwarmd hoeven te worden.

Nederlandse luchtkwaliteit niet alleen slecht in grote steden

In deze meetcampagne van Milieudefensie is op relatief weinig punten buiten de vier grote steden gemeten, waardoor het niet mogelijk is op basis van de meetresultaten een compleet beeld te verkrijgen van de Nederlandse luchtkwaliteit. Wel is zichtbaar dat de problemen zich niet tot de vier grote steden beperken. Ook in steden als Maastricht, Arnhem en Schiedam doen zich (bijna) normoverschrijdingen voor.

Volledig rapport van Milieudefensie:
Eindrapport Nederlandse luchtkwaliteit

Rechtszaak voor een betere Nederlandse luchtkwaliteit

Milieudefensie spant nu een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om een betere luchtkwaliteit te eisen. Deze rechtszaak zal Milieudefensie financieren door middel van crowdfunding.

Wilt u Milieudefensie steunen bij haar rechtszaak voor een betere Nederlandse luchtkwaliteit?
Dan kunt u op onderstaande link klikken voor meer informatie:

Steun de rechtszaak voor betere Nederlandse luchtkwaliteit

>> duurzaam nieuws <<