MobilityLabel – Duurzame Bedrijfslocaties

Bent u op zoek naar duurzame bedrijfslocaties ?

Wilt u uw bedrijf of organisatie verhuizen naar een nieuwe (duurzame) bedrijfslocatie, zoekt u door een fusie of overname een nieuwe locatie voor uw hoofdkantoor, of wilt u naast uw bestaande bedrijfslocatie(s) een nieuwe vestiging openen? Dan wilt u natuurlijk weten welke duurzame bedrijfslocaties daarvoor in aanmerking komen.

MobilityLabel helpt u bij het vinden van deze duurzame bedrijfslocaties !

duurzame bedrijfslocatiesMobilityLabel heeft een unieke methode ontwikkeld, waarmee voor bedrijven en organisaties duurzame bedrijfslocaties kunnen worden bepaald. Onder duurzame bedrijfslocaties wordt verstaan locaties die voor uw medewerkers (en eventueel ook klanten en leveranciers) het volgende opleveren:

de minste Reistijd – de minste Reiskosten – de minste CO2-uitstoot

Wist u dat voor de meeste organisaties meer dan 50% van de CO2-uitstoot afkomstig is uit ‘mobiliteit’? En dat het kiezen van een duurzame bedrijfslocatie die voor uw medewerkers goed bereikbaar is veel CO2-uitstoot kan voorkomen?

duurzame bedrijfslocaties

Analyse mogelijkheden voor duurzame bedrijfslocaties

MobilityLabel houdt met de analyses vanzelfsprekend rekening met uw voorkeuren en uw huidige of toekomstige mobiliteitsbeleid. Alle uitkomsten zijn fact-based en cijfermatig onderbouwd. U ziet direct wat de totale impact van nieuwe bedrijfslocaties is op CO2-uitstoot, reiskosten en reistijd (en desgewenst ook op medewerkersniveau). Ook de veranderingen bij een eventuele verhuizing worden helder in kaart gebracht: hoeveel medewerkers gaan er op vooruit en hoeveel op achteruit bij uw keuze uit verschillende duurzame bedrijfslocaties?

Uiteraard kan MobilityLabel ook voor uw bestaande bedrijfslocatie(s) de mate van duurzaamheid vaststellen. Dit wordt weergegeven via een mobiliteitslabel, vergelijkbaar met het bekende energielabel; een maatstaf voor de duurzame bereikbaarheid van uw bedrijfslocatie(s). Hier is voor gekozen omdat veel organisaties duurzame mobiliteit en duurzame huisvesting nog als losse thema’s behandelen, terwijl ze sterk samenhangen. Immers: wat is het energielabel van uw kantoorpand waard als dat pand simpelweg op de verkeerde plek staat?

Het werken met de MobilityLabel-aanpak bij het zoeken naar duurzame bedrijfslocaties hoeft niet te betekenen dat het advies per definitie inhoudt dat uw medewerkers van een (wellicht duurdere) stationslocatie gebruik moeten gaan maken. Afhankelijk van de voorkeuren en het gevoerde mobiliteitsbeleid kunnen ook heel andere locaties gevonden worden die uw medewerkers minder auto-afhankelijk maken: Vaak kunnen er in een kleine regio al grote verschillen zijn in mobiliteitskosten, waardoor een locatie-advies zich snel terugverdient.

Hoe vindt MobilityLabel de meest duurzame bedrijfslocaties ?

duurzame bedrijfslocaties

Duurzame bedrijfslocaties door MobilityLabel zichtbaar gemaakt binnen ´Heatmap`.

Voor het vinden van de meest duurzame bedrijfslocaties (of het bepalen van de duurzaamheid van bestaande bedrijfslocaties) wordt binnen het door MobilityLabel ontwikkelde innovatieve algoritme rekening gehouden met zaken als:

  • het aantal medewerkers en naar welk kantoor zij op dit moment reizen
  • het aantal dagen dat zij naar kantoor reizen
  • de woonadressen van de medewerkers
  • de huidige manier van reizen (auto, OV, fiets, lopend)
  • uw mobiliteitsbeleid en kengetallen.

Om tot uw eigen reistijden-heatmap of CO2-heatmap te komen voert MobilityLabel zeer grote aantallen routeberekeningen nauwkeurig uit (vaak enkele miljoenen). Vanzelfsprekend rekening houdend met actuele OV-dienstregelingen en realistische fileverwachtingen. Deze ‘big data’ zorgt er voor dat u bij uw keuze uit verschillende duurzame bedrijfslocaties de juiste locatiebeslissing kunt nemen vanuit het perspectief van woon-werkverkeer: fact based, grafisch onderbouwd en overtuigend naar uw directie, bestuur of ondernemingsraad.

Zie ook: Lancering MobilityAnalyst

Voor meer informatie >> website MobilityLabel

Middels hetzelfde unieke algoritme kunt u ook zoeken naar de slimste en meest duurzame plek voor een vergadering, training of afspraak door gebruik te maken van Roudle.

Voor duurzame bedrijfslocaties… MobilityLabel !

Leverancier duurzame diensten