The LCA Centre – Verduurzaming verpakkingen

Verduurzaming van verpakkingen en food service disposables

Verduurzaming verpakkingen en disposablesThe LCA Centre voert LCA-onderzoeken (Life Cycle Assessment) uit voor verpakkingen en disposables. Tijdens dit onderzoek wordt de milieu-impact van een product bepaald.

Ook kunnen meerdere producten qua milieuprestaties onderling worden vergeleken.

The LCA Centre werkt bij de verduurzaming van verpakkingen en disposables nauw samen met belangenorganisaties, voert haar dienstverlening uit conform internationale standaarden en behandelt uw informatie vertrouwelijk.

Toepassing LCA-methode op basis van grondige kennis van verduurzaming verpakkingen en disposables

Verduurzaming verpakkingen en disposablesThe LCA Centre is het onderzoekscentrum van de Pacombi Group, een groep handelsbedrijven in verpakkingen en disposables. Dit onderzoekscentrum voor verduurzaming van verpakkingen en disposables is onafhankelijk van productietechnieken en er bestaat geen voorkeur voor het gebruik van bepaalde grondstoffen of materialen.

The LCA Centre is opgericht om naast de bedrijven uit de Pacombi Group, nadrukkelijk ook externe partijen te voorzien van informatie die verantwoorde verpakkingskeuzes mogelijk maakt. Het uiteindelijke doel hierbij is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van verpakkingen en disposables.

Eigen LCA-methode en software voor verduurzaming verpakkingen en disposables

Verduurzaming verpakkingen en disposablesThe LCA Centre maakt gebruik van een door haar ontwikkelde unieke LCA-methode, die gekwantificeerde, gekwalificeerde en betrouwbare milieuclaims mogelijk maakt. De methode is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in de verpakkingsbranche. Deze ervaring, in combinatie met uitgebreide kennis van materialen en expertise op het gebied van milieu-impactbepaling, maakte de ontwikkeling van deze unieke LCA-methode gericht op verpakkingen en disposables mogelijk.

De ontwikkeling vond plaats in nauwe samenwerking met academische partners in binnen- en buitenland, waarbij er voor werd gezorgd dat de ontwikkelde LCA-methode voldoet aan alle relevante internationale (ISO)normen.

Daarnaast heeft The LCA Centre ook haar eigen software ontwikkeld, genaamd paLCAs, voor de bepaling en onderlinge vergelijking van de milieu-impact van verpakkingen en disposables.

Een onderzoek start altijd met een analyse van de verpakkingen of disposables in het eigen laboratorium van The LCA Centre. De samenstelling en eigenschappen van de te onderzoeken artikelen worden onderzocht en dienen als input voor de LCA.

Voor meer informatie >> website The LCA Centre

Maak óók gebruik van het laboratorium van The LCA Centre voor verduurzaming van verpakkingen en disposables!

Verduurzaming verpakkingen en disposables

Leverancier duurzame diensten