Klimaatzaak tegen de Staat

Kom dinsdag 14 april a.s. naar de ´Klimaatzaak tegen de Staat` !

klimaatzaak tegen de staatUrgenda is de Klimaatzaak tegen de Staat gestart omdat de overheid de urgentie van het klimaat probleem weliswaar erkent, maar naar het oordeel van Urgenda te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.
Willen we niet dat het leven op aarde al in de tweede helft van deze eeuw zeer onaangenaam wordt, dan zal de uitstoot van broeikasgassen al voor 2020 sterk verminderd moeten worden.

De Klimaatzaak tegen de Staat is om meerdere redenen bijzonder:

  • Deze klimaatzaak is de eerste rechtszaak wereldwijd waar een beroep wordt gedaan op bestaande mensenrechten ter bescherming van burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering.
  • Deze klimaatzaak is de eerste rechtszaak in Europa waarin burgers de overheid voor de rechtbank aanspreken op de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering.
  • Vanwege het bijzonder karakter van de klimaatzaak wordt deze met groeiende interesse in het buitenland gevolgd. Om deze reden heeft Urgenda de dagvaarding in het Engels laten vertalen zodat burgers in andere landen een zaak tegen hun eigen overheid kunnen starten.
  • Op 1 december 2014 is in België ook een klimaatzaak gelanceerd. Klik hier voor meer informatie.
  • 900 burgers uit binnen- en buitenland hebben zich als mede-eisers bij de zaak gevoegd.
  • Bij het opstellen van de dagvaarding heeft Urgenda gebruik gemaakt van crowdpleiten waarbij iedereen zijn ideeën voor de rechtszaak konden indienen. Honderden Nederlanders leverden stukjes expertise aan, die door Urgenda zijn verwekt in de dagvaarding van ruim honderd pagina’s.

Urgenda en de Staat hebben in twee voorafgaande schriftelijke ronden al hun argumenten bij de rechtbank neergelegd. Tijdens een zitting bij de rechtbank (pleidooi) op 14 april 2015 in Den Haag kunnen beide partijen hun argumenten nog een keer mondeling toelichten. Na de zitting zal de rechtbank bepalen of zij tot een beslissing over de zaak zal komen, of dat daarvoor nog additionele informatie van de partijen nodig is.

Voor meer informatie:

Kom naar Den Haag voor de rechtbankzitting Klimaatzaak tegen de Staat

´Oslo Principles` maken Urgenda Klimaatzaak nog sterker !

(Een internationale denktank van rechtsgeleerden heeft de Oslo Principles gepubliceerd,
die verklaren dat overheden nu al aansprakelijk zijn voor de emissies vanaf hun grondgebied)

En… het resultaat:

>> Live verslag hoorzitting 14 april 2015 <<

(Uitspraak rechter op 24 juni a.s. om 10:00 uur)
.

Klimaatzaak tegen de Staat

>> duurzaam nieuws <<