Klimaattop Marrakesh

Klimaattop Marrakesh 2016Gisteren (18 november 2016) werd de Klimaattop in Marrakesh, Marokko, waar bijna 200 landen vertegenwoordigd waren, succesvol afgesloten met een duidelijk actieplan voor de komende jaren.

Uiterlijk december 2018 moet duidelijk zijn hoe het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten in de praktijk zijn uitwerking krijgt. De grote lijnen die vorig jaar in Parijs werden uitgezet krijgen dan hun beslag in een officieel document waarin alle details zijn vastgelegd.

Het Klimaatakkoord van Parijs draagt alle deelnemende landen op hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast moeten de ontwikkelde landen vanaf 2020 jaarlijks honderd miljard dollar bijdragen aan een fonds waarmee ontwikkelingslanden geholpen zullen worden om hun klimaatmaatregelen te financieren.

Aan het einde van de top riepen diverse deelnemende landen president-elect Donald Trump op om het belang van het Klimaatakkoord voor (ook) de Verenigde Staten onder ogen te zien. Dit nadat in de voorafgaande dagen ook al een belangrijk deel van het Amerikaanse bedrijfsleven middels een open brief aan Trump hiertoe had opgeroepen.

>> Marrakech Action Proclamation <<

Klimaattop Marrakesh 2016

>> duurzaam nieuws <<