Interview met Jan Rotmans

interview met Jan RotmansInterview met Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over duurzaam ondernemen. Over de economische crisis als een ‘blessing in disguise’, onze tijd als Transitieperiode, de macht van het fossiele regime en de noodzaak om die te breken, de onwenselijkheid van polderen over duurzaamheid, het Energieakkoord en de noodzaak van duidelijke keuzes.

Jan Rotmans bespreekt de machtsverschuivingen en verandering van onderop, de impact van initiatieven van burgers en bedrijfsleven ‘onder de radar’ en de weg terug naar de wereld van de menselijke maat.

>>  Klik hier voor het interview met Jan Rotmans  <<

.
Zie ook:
Interview met Herman Wijffels
Interview met Jeremy Rifkin
Interview met Jan Paul van Soest
Interview met Polly Higgins

>> duurzaam nieuws <<