Het Groene Brein – Boekentips

Het Groene BreinOp 6 november 2012 is Het Groene Brein opgericht: een uniek, landelijk dekkend netwerk van meer dan 60 prominente wetenschappers die actief zijn op (deel)aspecten van verduurzaming.

Betrokken wetenschappers zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en vijf hogescholen en uit zowel de businessdisciplines als de global public good-disciplines.

De missie van Het Groene Brein is om door kennisontwikkeling en -toepassing de nieuwe economie versneld te realiseren. Daartoe wil Het Groene Brein:

 • nieuwe kennis ontwikkelen met betrekking tot verduurzaming op macro-, meso- en microniveau;
 • nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden opzetten met alle bij verduurzaming betrokken stakeholders;
 • intensief samenwerken met duurzame koplopende ondernemingen in de ontwikkeling van winstgevende duurzame businesmodellen.

De visie van Het Groene Brein is dat een netwerk van innovatieve en prominente wetenschappers als katalysator kan dienen voor een versnelde transitie naar de nieuwe economie. Concreet krijgt dit vorm door in (interdisciplinair) samenwerkingsverband nieuwe kennis te ontwikkelen (onderzoek, onderwijs) en door wetenschappers actief te betrekken bij het sluitend maken van duurzame businesscases.

Binnen het kader van haar doelstellingen beveelt Het Groene Brein enkele zeer interessante boeken aan, gericht op de ´Nieuwe Economie`. Onderstaand brengen wij enkele van deze boeken graag onder uw aandacht:

 • Hoek, M. (2013) – Zakendoen in de Nieuwe Economie. Zeven Vensters op Succes. Deventer: Kluwer. € 40,00.
  Dit boek is een must read voor ondernemers, politici, beleidsmakers, wetenschappers en studenten die zich willen scherpen aan de visie en praktijkervaring van koplopers en zich willen inspannen voor een versnelde verduurzaming van de economie. Het boek is ‘een product van velen’, waaronder ruim twintig wetenschappers van Het Groene Brein. Zakendoen in de Nieuwe Economie staat tevens op de shortlist voor Managementboek van het Jaar 2014.
 • Jonker, J. (2013) – Werken aan de WEconomy.
  Deventer: Kluwer. € 30,00.
  Het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het ‘oude denken’. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Hoe we die nieuwe vormen creëren leest u in ‘Werken aan de WEconomy’.
 • Rifkin, J. (2013) – De derde industriële revolutie.
  Naar een transformatie van economie en samenleving.
  Amsterdam: Nieuw Amsterdam. € 24,95.
  De economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe internettechnologie en groene energie voor een derde industriële revolutie kunnen zorgen.
 • Francken, M., De Rosa, A. Van Tilburg, R., Van Tulder, R. & (2012)
  Duurzaam Ondernemen Waarmaken.

  Assen: Van Gorcum. € 39,75.
  De auteurs identificeren kantelpunten en bieden inzichten en handvatten die elke onderneming helpen om duurzaam ondernemen waar te maken. Onmisbaar voor de manager die wil weten welke stappen de onderneming verder kunnen helpen om koers te zetten naar volledige duurzaamheid.
 • Sandel, M. (2012) – Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking. Utrecht: Ten Have. € 19,99.
  Afgelopen decennia hebben marktwaarden de niet-economische waarden uit bijna elk levensgebied verdrongen. In ‘Niet alles is te koop’ ontketent Michael J. Sandel een debat dat tot nu toe ontbreekt in dit marktgestuurde tijdperk. Kernvragen zijn: Wat is de geëigende plek voor marktwerking in een democratische samenleving? En hoe beschermen we morele waarden en publieke goederen die niet te koop zijn?