Duurzame ontwikkeling Vlaams Nederlandse Delta

Vlaams Nederlandse DeltaDe samenwerking voor de duurzame ontwikkeling en versterking van het mondiale concurrentievermogen van de Vlaams Nederlandse Delta is 23 april 2014 bekrachtigd. De 6 provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland ondertekenden een overeenkomst voor de periode 2014-2020.

“Dit gebied vormt met de zeehavens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Zeeland-Seaports, Moerdijk en Rotterdam de toegangspoort tot Noord-West Europa. Voor de economische en logistieke ontwikkeling is het van groot belang dat we als bondgenoten opereren”, aldus de voorzitter van de Vlaamse Nederlandse Delta Jaap Smit (Commissaris van de Koning in Zuid-Holland).

De Vlaams Nederlandse Delta heeft haar toekomstvisie 2040 laten opstellen door de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam en onderschrijft het grote belang van de zeehavens in de vorm van het halfjaarlijkse zeehavenoverleg. Deze samenwerking is essentieel voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, logistiek en biobased economy.

Symbolisch

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats 15 meter onder de grond bij het Hollandsch Diep in de buisleidingenstraat van LSNed. Via deze buisleidingen wordt iedere 2 seconden een vrachtwagenlading aan vloeistoffen, gassen en data vervoerd waarmee de goederenstroom bovengronds aanzienlijk wordt ontlast. De buisleidingenstraat is een belangrijke economische factor en een duurzaam, geruisloos en veilig vervoersalternatief tussen de chemiecomplexen in de Delta en vormde daarmee een symbolische locatie voor de samenwerking in de Vlaams Nederlandse Delta.

Bron: Provincie Zuid-Holland

>> duurzaam nieuws <<