Duurzaam Perspectief (3)

Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

nieuwe economie.
Nieuwe economie volgens Wikipedia

Volgens Wikipedia is ´Nieuwe Economie` de aanduiding voor een complex aan veranderingen op economisch en technologisch gebied die kort voor het jaar 2000 steeds belangrijker werden. De gevolgen waren in de eerste plaats merkbaar in landen met een innovatieve productie- en diensteneconomie. Dit zijn ook de sectoren waarin de grootste veranderingen plaatsvinden.
De nieuwe economie heeft als basis mondiale technologische veranderingen, zoals internet, nanotechnologie en telecom.

Nieuwe economie versus oude economie

De oude economie staat voor de gevestigde ondernemingen met een traditioneel bedrijfsmodel (business model), waarbij het vaak gaat om massaproductie (productie in grote aantallen tegen een zo laag mogelijke prijs per eenheid). In de nieuwe economie staan vooral innovatie en kennis centraal en worden vaak andere business modellen gehanteerd.

Economische crisis in 2008 bood kansen voor een nieuwe economie

Met de economische crisis in 2008 ging het bolwerk van de oude economie wankelen, maar het viel nog niet om. Met veel kunst en vliegwerk werd in eerste instantie de (oude) economie overeind geholpen. Dit terwijl deze crisis direct aanleiding had kunnen zijn om de economie werkelijk te hervormen en een nieuwe economie op te bouwen, op basis van nieuwe uitgangspunten en een nieuw bewustzijn.

Maar de politiek en het ´grote bedrijfsleven` hebben – in plaats van hervorming naar een nieuwe economie – in eerste instantie alles zo herschikt dat de uitgangspunten van de oude economie gehandhaafd bleven (en daarmee de macht en positie die de direct betrokkenen hieraan ontlenen).

Nieuwe economie: een ei dat op uitkomen staat

Binnen het bedrijfsleven wordt echter – mede vanwege de steeds duidelijker wordende klimaatproblemen – steeds meer ingezien, dat het een kwestie is van aanpassen aan de economie van vandaag en morgen (de nieuwe economie) om er voor te zorgen dat je als bedrijf je bestaansrecht ook voor de toekomst veilig stelt.

Dit inzicht wordt vooral aan de ´onderkant` van het bedrijfsleven zichtbaar bij de kleine(re) bedrijven en innovatieve start-ups met een mede op duurzaamheid gerichte motivatie (zoals bijvoorbeeld de Partners en Members  binnen ons platform) . Maar… elke revolutie begint klein, en op onverwachte plaatsen.

De Nieuwe Economie betekent het einde van het Industriële Tijdperk

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

nieuwe economie