Denkwijze van een ´Captain of Industry`

Denkwijze van een captain of industryAfgelopen donderdagavond heb ik met veel belangstelling gekeken naar het programma ´De Achterkant van het Gelijk`, waarin aandacht werd besteed aan dreigende klimaatproblemen als gevolg van de overmatige CO2 uitstoot van onze huidige samenleving.

Een achttal gasten, ondermeer uit kringen van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid, werden door Marcel van Dam bevraagd over hun visie over de huidige klimaatproblematiek.

Ik kan betreffende uitzending (< klik) van harte aanbevelen!

Eén van de twee (dus in minderheid vertegenwoordigde) dames binnen het gezelschap, Marjan Minnesma (directeur van Urgenda), gaf aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat alle technische en economische mogelijkheden aanwezig zijn om het tij nog tijdig te keren door onze samenleving/economie te innoveren (en daarbij duizenden nieuwe banen te scheppen).
Maar… dat moeten we dan wél willen! Ik sluit me graag bij deze denkwijze aan!

Anders is het gesteld met de kennelijke denkwijze van de ´captain of industry` Jeroen van der Veer (de voormalige CEO van Shell), die mij verbaasd deed staan met uitspraken waarvan mijn tenen kromtrokken.

Zo gaf deze ´captain of industry` – onder verwijzing naar een soort ´SHELL parabel` over een kikker in kokend water – te kennen, dat we zijns inziens maar moeten wachten tot er écht ernstige zaken met ons klimaat gaan gebeuren. Dan komt iedereen vanzelf wel tot het besef dat er toch écht iets moet gebeuren/veranderen… Wat hij dan gemakshalve maar even vergeet is, dat we dan wellicht het ´point of no return` al zijn gepasseerd en in ieder geval de generaties ná ons opschepen met ´herstelbetalingen` die vele malen hoger zijn dan de kosten/investeringen die binnen de door Marjan Minnesma voorgestelde aanpak aan de orde zijn.

Het wordt helemaal ongeloofwaardig als de heer Van der Veer aangeeft dat het ´asociaal` zou zijn (ja, ja!) als oliemaatschappijen zouden besluiten om bijvoorbeeld binnen 5 jaar te stoppen met hun bedrijfsactiviteiten c.q. het blijven boren naar olie. Immers dan zouden de energiekosten wel eens behoorlijk kunnen gaan stijgen (ik neem dat hij dit wél als een tijdelijk verschijnsel ziet…?), waardoor juist de mensen met een laag inkomen het bijzonder moeilijk zouden krijgen…
Afgezien van de vraag of oliemaatschappijen zich werkelijk zo druk maken over mensen met lage inkomens, ziet de heer Van der Veer hierbij gemakshalve ook maar het volgende over het hoofd:

  • We hebben in ons land gelukkig nog steeds een democratisch gekozen Regering, die er voor kan (en hopelijk ook zal blijven) zorgen dat de zwaksten in onze samenleving ontzien worden bij tijdelijke kostenverhogingen als gevolg van noodzakelijke investeringen in een betere toekomst voor ons allemaal (of is de heer Van der Veer er aan gewend c.q. de mening toegedaan dat de Overheid haar oor toch wel zal moeten laten hangen naar de multinationals in deze wereld?);
  • Zouden de energiekosten wellicht niet wat lager kunnen zijn/worden als oliemaatschappijen wat terughoudender zouden zijn met hun investeringen welke gericht zijn op olie-exploratie in kwetsbare gebieden als bijvoorbeeld de Noordpool (samenwerking van SHELL  met ´onze vriend` Putin)? Per slot van rekening zouden deze olievoorraden wel eens niet geëxploreerd hoeven te worden, als we met z´n allen willen wat volgens Marja Minnesma c.q. Urgenda kan…!

Ik hoop dat het gezonde verstand uiteindelijk toch zal zegevieren, zodat ook komende generaties nog een toekomst hebben op deze mooie (maar ook kwetsbare!) planeet.

Dit bericht is gepubliceerd door Nico van der Wel
en geeft niet persé ook de mening van al onze Partners en Members weer.

>> duurzaam nieuws <<