Definitie van het begrip ´Duurzaamheid`

Welke definitie hanteren wij voor het begrip Duurzaamheid ?

definitie duurzaamheid

Tegenwoordig wordt het begrip ´Duurzaamheid` te pas en te onpas gebruikt en wordt helaas ook vaak als ´label` gebruikt om diensten en producten aan te bevelen, zonder dat dit label de feitelijke betekenis van het begrip Duurzaamheid dekt.

Daarom willen wij duidelijk zijn over wat wij onder Duurzaamheid verstaan, door een aantal definities te geven van criteria die wij rond het begrip Duurzaamheid hanteren bij de selectie van de Partners en Members binnen ons platform.

Deze definities c.q. selectiecriteria zijn:

Wij hopen hiermee onze definitie van Duurzaamheid binnen een duidelijk kader te hebben geplaatst.

De definitie van duurzaamheid is de rode draad binnen ons platform