Definitie Duurzaam Ondernemen

Welke definitie hanteren wij voor Duurzaam Ondernemen ?

Duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen die gericht is op:

  1. economische prestaties (profit), maar óók…
  2. respect voor de samenleving (people)
  3. de ecologische randvoorwaarden (planet)

Onze definitie van duurzaam ondernemen is dus gebaseerd op de ´triple-P` benadering.

definitie duurzaam ondernemen

Verder sluiten wij ons bij onze definitie van duurzaam ondernemen aan bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar het de richtlijnen op het gebied van milieu betreft. Zie: Milieu richtlijnen OESO.

Duurzaam ondernemen is per definitie inbegrepen binnen onze doelstelling

Duurzame bedrijven binnen ons platform