CO2 Operate – CO2 compensatie

CO2 compensatie gekoppeld aan duurzame ontwikkeling!

CO2 compensatieCO2 Operate BV heeft uitgebreide ervaring met het opzetten van agroforestry systemen wereldwijd en stelt haar kennis en ervaring ter beschikking aan bedrijven en organisaties ten behoeve van hun CO2 compensatie.

Daarbij koppelt CO2 Operate de CO2 compensatie voor bedrijven en organisaties direct aan het verbeteren van de levensomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen in Indonesië.

CO2 compensatie met een sociale impact 

Een werkelijk uniek CO2 compensatie concept, waarbij u als bedrijf of organisatie bij de compensatie van uw onvermijdelijke CO2 uitstoot automatisch helpt bij het uitbouwen van de economische mogelijkheden van lokale bevolkingsgroepen in Indonesië. Simpelweg door uw CO2 compensatie aan CO2 Operate uit te besteden! Het projectgebied in Indonesië waar uw CO2 compensatie wordt gerealiseerd, wordt voor u tastbaar gemaakt via Google Earth.

CO2 compensatieDe staf van CO2 Operate heeft ruime ervaring met economische ontwikkeling op grassroot level; al hun medewerkers werken al jarenlang in het veld, met de voeten in de klei. Dit is van groot belang om in goed overleg met de plaatselijke bevolking de juiste beslissingen te kunnen nemen over de opzet en wijze van begeleiding van agroforestry projecten ten behoeve van uw CO2 compensatie. De staf komt uit lokale en internationale NGOs, waaronder het World Agroforestry Centre, Birdlife International, het IFC en van lokale hogescholen en universiteiten.

CO2 compensatie in samenwerking met lokale en internationale partners

De langdurige ervaring van CO2 Operate met werken aan de basis en met lokale partners geeft hen de mogelijkheden veelvuldig gebruik te maken van een zeer uitgebreid netwerk van lokale experts en studenten aan Indonesische universiteiten, hogescholen (colleges) en internationale organisaties. Deze ondersteunen CO2 Operate bij haar CO2 compensatie projecten met kennis (overdracht) en voeren specifieke opdrachten uit, zoals bijvoorbeeld het geven van trainingen, biodiversiteit inventarisatie’s, carbon metingen en sociaal-economisch onderzoek.

CO2 compensatie projecten gedragen door de lokale bevolking

Het team van CO2 Operate wordt bij haar CO2 compensatie projecten bovenal gedragen door de gedrevenheid en het enthousiasme van de lokale bevolking, die een belangrijk onderdeel vormt van hun team. Samen met hen worden innovatieve methodes voor CO2 compensatie uitgeprobeerd en worden steeds weer nieuwe win-win oplossingen ontwikkeld, toegespitst op het verhogen van de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen.

CO2 compensatie als investering in een duurzame toekomst

CO2-compensatieIn plaats van dat de ‘vervuiler’ betaalt, kan de ‘veroorzaker’ ook investeren in het Gula Gula Food Forest Project. Dr. Paul Burgers, initiatiefnemer van CO2 Operate,  noemt de veroorzaker liever investeerder. Hij is op zoek naar ondernemers die hun CO2 compensatie niet willen zien als het afkopen van een schuld, maar als een investering in een duurzame toekomst voor mens en planeet.

Voor meer informatie >> website CO2 Operate / GulaGula

CO2 Operate staat ook op De Duurzame Kaart

Voor uw CO2 compensatie… CO2 Operate! 

CO2 compensatie

Leverancier duurzame diensten