Auteursarchief: Nico van der Wel

Wetsvoorstel ´Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven`

Feedback op wetsvoorstel mogelijk tot en met 30 juni 2017

Wetsvoorstel ´Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven`Middels het wetsvoorstel ´Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven` wil het ministerie van Economische Zaken binnenkort vergaande duurzaamheidsafspraken mogelijk maken.

Op basis van dit wetsvoorstel kan Iedereen straks een duurzaamheidsinitiatief indienen. De duurzaamheidsinitiatieven waarvoor voldoende draagvlak blijkt te bestaan binnen het bedrijfsleven en consumenten- en maatschappelijke organisaties zullen vervolgens worden omgezet in wetgeving.

Om het wetsvoorstel af te ronden vraagt de minister om uw feedback!

U kunt uw feedback geven op de pagina Internetconsultatie van Overheid.nl 

Wetsvoorstel ´Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven`

>> duurzaam nieuws <<

Het Nieuwe Ondernemen

Panel ´Het Nieuwe Ondernemen` van Follow the Money

Het Nieuwe Ondernemen

Enkel en alleen ondernemen om financieel rendement te behalen is op de lange termijn onhoudbaar. Het ´nieuwe ondernemen` – waarbij mens en planeet centraal staan – krijgt in Nederland steeds meer voet aan de grond. Maar hoe werkt dit precies? Waar liggen de kansen voor nieuwe ondernemers? Tegen welke muren lopen ze aan? Hoe maken we onderscheid tussen de ondernemers die daadwerkelijk maatschappelijke en ecologische waarde creëren, en degenen die doen alsof?

Het Nieuwe OndernemenOm hierover met ondernemers, investeerders en consumenten in gesprek te gaan heeft Follow the Money (FTM) – de inmiddels bekende beweging van onafhankelijke journalisten – onlangs een panel geopend over het ‘nieuwe ondernemen’. Hoe werkt dit nieuwe ondernemen – waarbij mens en planeet centraal staan – precies? Waar liggen de kansen voor nieuwe ondernemers? En tegen welke muren lopen ze aan?

Ben jij een ´nieuwe ondernemer` (of wil je dat worden), een impact investeerder of een geïnteresseerde consument? Dan is deelname aan het panel ´Het Nieuwe Ondernemen` wellicht ook interessant voor jóu.

Het Nieuwe Ondernemen - Meer informatie

Wanneer je meedoet aan het panel ontvang je regelmatig een vragenlijst. Ook ontvang je updates over wat er binnen FTM gaande is en wordt je als eerste uitgenodigd voor events over het nieuwe ondernemen waar je andere professionals uit het veld kunt ontmoeten.

Wil je meedoen?
Dan kun je je hier registreren:Het Nieuwe Ondernemen - Mee doen

Innovatie-evenement

Innovatie-evenement voor de agro- en tuinbouwsector

Innovatie-evenement voor de tuinbouw- en agrosectorPersbericht van de Kamer van Koophandel

Op 5 juli 2017 organiseren de Kamer van Koophandel en de Greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord het innovatie-evenement  “Innovatie Ontketend Slimme oplossingen voor een groene toekomst” rond duurzaamheid en innovatie in de agro- en tuinbouwsector.

>> Programma en Locatie van het Innovatie-evenement <<

Tijdens de bijeenkomst staan de innovatie-uitdagingen van bedrijven centraal

Innovatie-evenement voor de agro- en tuinbouwsectorOp het evenement in Hotel Inntel te Zaandam worden innovatie-uitdagingen door een aantal bedrijven (de zgn. uitdagers) gepitcht. Na de pitches krijgen de deelnemers tijdens de Kennismarkt de gelegenheid om onder vier ogen hun idee/oplossing te delen met de uitdagers. De uitdagers bepalen aan de hand van de ingebrachte oplossingen of ze met de betreffende bedrijven in zee willen gaan.

Daarnaast zijn er op de Informatiemarkt diverse stands aanwezig met organisaties op het gebied van innovatie, internationale uitdagingen, financiering van innovatie, hulp bij octrooien in samenwerkingsverbanden, informatie en advies, etc.

En natuurlijk is er volop ruimte om te netwerken!

Geïnteresseerd?
Dan kunt u zich hier aanmelden voor kosteloze deelname:

Aanmelden voor Innovatie-evenement

Voor meer informatie over dit innovatie-evenement kan contact worden opgenomen met Elly van Wattingen (06-22930133) en Lydia de Vries (06-52505970) van de Kamer van Koophandel.

Innovatie-evenement voor de agro- en tuinbouwsector

>> duurzaam nieuws <<

Trump en het Klimaatakkoord

Trump en KlimaatakkoordNu Trump het Klimaatakkoord van Parijs – onder invloed van de klimaatontkenners binnen de Republikeinse partij in Amerika – heeft afgewezen, kunnen we rustig stellen dat Amerika daarmee haar rol als ´leider van de democratische, vrije wereld` heeft verspeeld.

Een leider die zich op één lijn stelt met de leiders van landen als Syrië en Nicaragua, kan niet meer serieus genomen worden als het gaat om het oplossen van wereldproblemen.

Gelukkig lijkt de afwijzing van het Klimaatakkoord door Trump de Europese leiders te hebben wakker geschud. Laten we daarom hopen dat de Europese leiders de uitdaging aannemen om – samen met gelijkgestemde leiders, landen en staten in de wereld – een voortrekkersrol te gaan spelen bij het weer gezond, vreedzaam, welvarend en daarmee ook ´groot` maken van alle samenlevingen op onze mooie planeet.

Kleinzielige en (geestelijk) onvolwassen types als Trump kunnen gevaarlijk worden als we ze hun gang laten gaan en hun zin geven als ze een grote mond opzetten… 😉

Trump en Klimaatakkoord

Ook zónder Trump kan (en moet) het Klimaatakkoord van Parijs een succes worden!

>> duurzaam nieuws <<

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup haalt 21,7 miljoen USD op voor proef in Grote Oceaan

ocean cleanupOp 3 mei jl. maakte The Ocean Cleanup (het project van de Nederlander Boyan Slat, waarmee hij plastic in oceanen wil opruimen) bekend dat er 21,7 miljoen USD aan donaties was ontvangen voor de verdere uitbouw/realisatie van het Ocean Cleanup project. Dit bovenop de donaties ten bedrage van 9,8 miljoen USD die sinds 2013 al waren ontvangen.

Boyan Slat gaf eerder aan In 2020 te willen beginnen met het opruimen van de ‘plastic soep’ in de Grote Oceaan tussen Hawaii en Californië, waarbij het de bedoeling is om binnen de eerste 10 jaar de helft van het plastic afval uit de oceaan te verwijderen.

ocean cleanup

Inmiddels zijn – met financiële hulp van baggerbedrijf Boskalis en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu – de nodige testen met de door Boyan Slat en zijn team ontworpen installatie uitgevoerd op de Noordzee bij Scheveningen. Op 11 mei 2017 zullen de resultaten van deze testen worden gepresenteerd, waarbij op die datum ook belangrijke mededelingen gedaan zullen worden over de volgende fase van het Ocean Cleanup project.

Wilt u het betreffende evenement in de ´Werkspoorkathedraal` te Utrecht op 11 mei a.s. LIVE volgen…? Dan kan dat door op 8 mei a.s. om 20:00 uur Nederlandse tijd de website van The Ocean Cleanup te bezoeken op de pagina die u nú al kunt bekijken door te klikken op onderstaande afbeelding.

ocean cleanup

>> duurzaam nieuws <<

BMCE Conferentie

Conferentie Circulaire Business Modellen… De resultaten.

BMCE conferentie - Circulaire Business Modellen - ResultatenOp 18 mei 2017 werden de resultaten van het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) gepresenteerd op een conferentie in de Eusebiuskerk te Arnhem.

Tijdens deze conferentie voerden meerdere sprekers het woord: o.a. Wiebe Draaier (Rabobank Nederland), Hannie Vlug (Ministerie I & M) en Jan Jonker (Radboud Universiteit). 

Bezoekers ontvingen tijdens de conferentie de resultaten van het landelijke onderzoek.

Heeft u deze conferentie niet bijgewoond, maar bent u wél geïnteresseerd in de resultaten van het landelijk onderzoek naar business modellen voor de circulaire economie?

Bestel dan het boek:
Eén zwaluw voorspelt veel goeds

BMCE conferentie - Circulaire Business Modellen - Resultaten

>> PREVIEW – INHOUDSOPGAVE & SAMENVATTING <<

BMCE conferentie - Circulaire Business Modellen - Resultaten

Prof. dr. Jan Jonker aan het woord over BMCE

>> meer duurzaam nieuws <<

Bioplastics

Bioplastics - Misverstanden over bioplasticsHardnekkige misverstanden over Bioplastics

Er bestaan hardnekkige misverstanden over bioplastics, die ondermeer voortkomen uit:

 • Onduidelijkheid van de term ‘bioplastic’, die gebruikt wordt voor plastics die gemaakt zijn uit veelal plantaardige biomassa, maar óók voor plastics die biologisch afbreekbaar zijn. Dit terwijl het hier om twee totaal verschillende kenmerken gaat.
 • Ongenuanceerde uitspraken zoals “alle plastics zijn slecht voor het milieu” en “alle bioplastics zijn groen en goed voor het milieu”.

Daarom lijkt het ons goed om de aandacht te vestigen op het onlangs verschenen rapport ‘Biobased and Biodegradable Plastics – Facts and Figures’ van het onderzoeksinstituut Wageningen Food & Biobased Research, waarin een antwoord wordt gegeven op een aantal belangrijke vragen rond bioplastics:

>> Feiten & Cijfers over Bioplastics <<

.
Bioplastics - Misverstanden over bioplastics

>> Duurzaam nieuws <<

Uitnodiging op Facebook

Uitnodiging voor deelname binnen onze open Facebook groep

uitnodiging open facebook groepVandaag zijn wij met een open Facebook-groep gestart waar personen, bedrijven en organisaties berichten kunnen plaatsen en met elkaar van gedachten kunnen wisselen over (de noodzaak voor) duurzame ontwikkelingen binnen onze samenleving.

Dit betekent wat ons betreft dan ook een uitnodiging aan alle personen, bedrijven en organisaties, die zich inspannen (of willen gaan inspannen) om onze mooie planeet ook voor de komende generaties leefbaar te houden, om hun bijdrage te leveren binnen onze open Facebook-groep.

Wilt u van deze uitnodiging gebruik maken?

Log dan in op uw Facebook account
en klik op onderstaande afbeelding

Uitnodiging open Facebook groep

>> Duurzaam nieuws <<

Discussie over Houtpellets

Hoe duurzaam is het gebruik van Houtpellets (en Pelletkachels)?

Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?De laatste tijd zien wij wel vaker discussies langs komen over de vraag ´Hoe duurzaam is het gebruik van houtpellets nu eigenlijk?`. Uiteraard is dit een vraag die ook wij ons gesteld hebben bij de toetsing voor plaatsing op ons platform van de bedrijven Pure Power en Bijvoet Energie.

Wij willen onze mening over de vraag of het gebruik van houtpellets (en pelletkachels) al dan niet duurzaam is middels deze Blog weergeven én…openlijk ter discussie stellen. (zie reacties onder ´FEEDBACK`, onderin deze Blog)

Daarbij willen wij vooraf een aantal zaken duidelijk stellen:

 1. Het gebruik van houtpellets in elektriciteitscentrales is NIET duurzaam.
  Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?Een elektriciteitscentrale die houtpellets verstookt zou zelfs wel meer CO2 kunnen uitstoten dan een steenkoolcentrale, terwijl het verstoken van houtpellets in elektriciteitscentrales slechts een rendement van 30% oplevert. Ter vergelijking: verbranding van houtpellets in pelletkachels levert een rendement op van 90%, terwijl de uitstoot van CO2 en fijnstof bij een pelletkachel vele malen lager ligt dan bij een houtkachel of een open haard.
  .
  Wij zullen ons bij deze discussie c.q. gedachtewisseling dan ook beperken tot het gebruik van middels houtpellets gestookte pelletkachels bij de verwarming van huizen en gebouwen.
  .
 2. Pelletkachels dienen niet verward te worden met houtkachels !
  Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?Pelletkachels voldoen aan veel strengere milieu-eisen dan houtkachels en open haarden (waarvan het gebruik naar verwachting dan ook op niet al te lange termijn aan banden gelegd zal worden).
  .
 3. De kwaliteit van pelletkachels én de professionaliteit waarmee ze geïnstalleerd (en onderhouden…!) worden, bepalen mede hoe duurzaam het gebruik van houtpellets in pelletkachels is.

Bovenstaande 3 punten als uitgangspunt nemend (daarover lijkt ons namelijk geen discussie nodig), willen wij onze mening geven over het al dan niet duurzaam zijn van het gebruik van houtpellets als brandstof voor pelletkachels.

Het gebruik van houtpellets in pelletkachels lijkt ons WÉL duurzaam.

Waarbij het volgende in aanmerking genomen:

 • Het is heel goed dat er aandacht wordt besteed aan de vervuiling van het milieu door het stoken van houtblokken (in bijvoorbeeld houtkachels, open haarden, barbecue-sets, e.d.)
 • Het verwarmen van huizen en gebouwen met aardgas is op zich weliswaar een zeer schoon proces, maar verwarming middels door houtpellets gestookte pelletkachels is – naast een aanzienlijke kostenbesparing voor gebruikers – ook CO2-neutraal (en dat is bij aardgas niet het geval, terwijl bij winning, transport en gebruik van aardgas ook nog de zéér schadelijke stof Methaan in onze atmosfeer terecht komt…!).
 • Uiteraard is het van belang dat houtpellets worden geproduceerd uit hout-afval (of speciaal daarvoor aangeplante ´energiebossen`) en dat er zéker geen ´oerbossen`voor gekapt worden. Gelukkig is er al de nodige regelgeving op het gebied van duurzame productie van houtpellets (die wat ons betreft overigens best nog wat aangescherpt mag worden). Dit middels certificeringen zoals ENplus, maar ook door de eigen wet- en regelgeving van landen. Zo moeten in Europa bijvoorbeeld alle bossen die commercieel worden uitgebaat PEFC of FSC gecertificeerd zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat de bossen nooit minder CO2 gaan opnemen door houtkap en dat er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. Overigens blijkt uit onderzoek dat het bos-oppervlak in Europa de laatste jaren is gegroeid en meer CO2 opneemt dan voorheen.
 • Verder is het van belang dat bij het toeleveren van houtafval voor de productie van houtpellets  (door bijvoorbeeld houtzagerijen en houtbewerkingsbedrijven) zo weinig mogelijk transport – met de daarmee gepaard gaande milieuvervuiling – nodig is. M.a.w. dat het houtafval liefst niet onnodig ver vervoerd, geïmporteerd of geëxporteerd wordt. Overigens wordt in Nederland op dit moment slechts 20% van het houtafval van bouwbedrijven, houtzagerijen en houtbewerkingsbedrijven hergebruikt. Dit ondermeer vanwege vervuiling van dit houtafval door bouw- en verfresten (hier valt dus nog een flinke recycling-slag te maken…!).

Wat is úw mening over het gebruik van houtpellets?

Als u wilt bijdragen aan de discussie c.q. gedachtewisseling over de vraag ´Hoe duurzaam is het gebruik van houtpellets (als brandstof voor pelletkachels)?, stuur dan een mailtje naar ondergetekende via webmaster<at>duurzame-diensten.nl of maak gebruik van het contactformulier op onze contactpagina.

Deze Blog werd geschreven door Nico van der Wel

Goed onderbouwde meningen zullen door ons hieronder worden toegevoegd.
(na eindredactie door onze webmaster)

Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?

Wij ontvingen de volgende reacties

VRAAG – 4 april 2017:
Zou het een bezwaar zijn voor omwonenden dat een pelletkachel heel de nacht door brandt?

Antwoord – 5 april 2017:
Dat hangt af van de kwaliteit van de pelletkachel. Een goede pelletkachel – die nét als een cv op aardgas, ingesteld kan worden op een gewenste temperatuur – ´herkent` of er überhaupt wel behoefte is aan warmte in huis of kantoor. Een (goede) pelletkachel hoeft ´s nachts dus helemaal niet te branden. Daarnaast zal een goede pelletkachel – zoals bijvoorbeeld wordt geleverd door onze duurzame partner Bijvoet Energie – nauwelijks uitstoot van CO2, fijnstof of geur veroorzaken (wat bij een houtkachel of open haard zeker wél het geval is).

VRAAG – 4 april 2017:
Wat is jullie definitie van het woord ´duurzaam`?

Antwoord – 5 april 2017:
Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. De Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zónder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom: de aarde c.q onze grondstoffen zó gebruiken dat toekomstige generaties ook nog gelukkig en gezond op onze mooie planeet kunnen blijven leven.

Voor de door ons gebruikte definities rond het begrip ´duurzaam` (zoals deze ook worden toegepast bij de toetsing van bedrijven, voorafgaand aan plaatsing op ons platform) verwijzen wij graag naar de volgende begripsdefinities:

 1. Definitie van duurzaam ondernemen
 2. Definitie van duurzame producten
 3. Definitie van duurzame diensten

VRAAG – 5 april 2017:
Hebben jullie deze video (https://t.co/t2Oj4efDPy) al gezien?

Antwoord – 5 april 2017:
Helaas zijn er inderdaad nog steeds (in dit geval Amerikaanse) bedrijven, die in milieu opzicht zéér verkeerd opereren.  Je zult binnen ons platform dan ook zéker geen Nederlands bedrijf tegenkomen, dat gebruik maakt van de ´diensten` van dit soort bedrijven!

Een goed voorbeeld van hoe het wél kan (en moet) wordt gegeven door onze duurzame partner Pure Power, een ENplus A1 gecertificeerde leverancier van houtpellets. De ENplus-certificering is gebaseerd op de Europese norm EN14961-2, die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van houtpellets. Daarnaast worden kwaliteit en duurzaamheid van de door Pure Power geleverde houtpellets continu gecontroleerd door wereldwijd erkende, onafhankelijke certificatie-instellingen.

Overigens worden de door Pure Power geleverde houtpellets alléén vervaardigd uit hout-afval (en dus niet uit boomstammen, die uiteraard veel beter gebruikt kunnen worden voor de productie van houten planken of andere houten eindproducten). Voor zover het aanbod van houtafval vanuit Nederland ontoereikend is, wordt houtafval vanuit Europa (met name uit Scandinavië) gebruikt.

VRAAG – 7 april 2017:
Waar moet ik op letten bij de aankoop van houtpellets?

Antwoord – 10 april 2017
De kwaliteit van houtpellets wordt in eerste instantie bepaald door de kwaliteit van de grondstof. De grondstof moet droog, schoon, vers, constant, uniform en niet vervuild of verontreinigd zijn. Om vervolgens perfecte houtpellets te persen moet de juiste pers, de juiste vochtigheid en de juiste druk worden gebruikt. Dit is het basisprincipe voor het produceren van goede houtpellets.

Koop gecertificeerde houtpellets
ENplus en DINplus gecertificeerde leveranciers van houtpellets zijn verplicht om de juiste grondstof te gebruiken. Ook worden er strenge eisen gesteld aan het productieproces. Deze bedrijven worden Jaarlijks geïnspecteerd door onafhankelijke auditors.

Er zijn ook houtpellets op de markt die gemaakt worden van verontreinigde grondstoffen. Deze pellets zijn slecht voor uw kachel en het milieu. Verontreinigde grondstoffen zijn bijvoorbeeld slooppallets, sloophout, spaanplaten, etc. Hier zitten lijm-, verf- en plasticresten in die tijdens de verbranding chemische emissies vrijgeven die uw kachel en het milieu aantasten. Deze houtpellets zien er niet heel anders uit, maar zijn vaak veel goedkoper en niet gecertificeerd.

LET OP: Leveranciers van pelletkachels laten hun garantie vervallen als ze constateren dat er gestookt is met niet gecertificeerde houtpellets.

VRAAG – 10 april 2017
Hoe herken ik gecertificeerde houtpellets?

Antwoord – 11 april 2017
Er worden helaas ook ondeugdelijke houtpellets aangeboden (die dan ook niet gecertificeerd zijn). Daarom is het belangrijk om altijd te controleren of het om gecertificeerde houtpellets gaat. Dit kunt u als volgt doen:

VRAAG – 11 april 2017
Worden er extra bossen gekapt voor de productie van houtpellets?

Antwoord – 11 april 2017
Nee, er worden voor de productie van gecertificeerde houtpellets géén extra bossen gekapt. Sterker nog, door duurzaam en selectief te kappen groeien bossen sneller. Hierdoor wordt er jaarlijks nog eens extra CO2 opgenomen.

Overigens willen we er op wijzen dat alléén het hout-afval uit duurzaam gekapte bossen wordt gebruikt voor de productie van gecertificeerde houtpellets. De gekapte boomstammen zélf zijn bestemd voor de productie van houten planken en overige houten eindproducten. Houtpellets maken van boomstammen zou ook zéér onrendabel en dus nogal dom zijn…

VRAAG – 12 april 2017
Stoten pelletkachels evenveel fijnstof uit als bijvoorbeeld houtkachels?

Antwoord – 12 april 2017
Nee, pelletkachels zijn vele malen milieuvriendelijker.
De in Europa gebruikte vergelijkingscijfers voor uitstoot van fijnstof zijn:

 • 840 PM10 EF (g/GJ) voor open haard
 • 760 PM10 EF (g/GJ) voor conventionele kachels
 • 480 PM10 EF (g/GJ) voor conventionele boilers (< 50kWh)
 • 380 PM10 EF (g/GJ) voor energie-efficiënte kachels
 • ..95 PM10 EF (g/GJ) voor geavanceerde/ecolabel kachels & boilers
 • ..29 PM10 EF (g/GJ) voor pelletkachels & boilers

Pelletkachels stoten dus ruim 25x minder fijnstof uit dan conventionele (hout)kachels.


Wij hopen dat deze reacties het antwoord op de vraag
´Hoe duurzaam is het gebruik van houtpellets?`
verder voor u nuanceren.

Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?

>> Duurzaam nieuws <<

Leading by Example

Jonge held is lichtend voorbeeld van ´Leading by Example`

Leading by ExampleEen mooi voorbeeld van ´Leading by Example` wordt gegeven door een tiener, die zich realiseerde dat hij er niet op kon vertrouwen dat volwassenen alléén onze toekomst c.q. onze aarde zullen redden en dat kinderen hun toekomst dus beter in eigen hand kunnen nemen.

Samen met kinderen over de hele wereld (in meer dan 130 landen) heeft deze tiener inmiddels 14 miljard bomen geplant! Zijn motto is:

´Stop met Praten, Start met Doen !`

Onderstaand kunt u een video hierover op Facebook bekijken:

Leading by Example

Een voorbeeld van ´Leading by Example` welke het navolgen waard is!

>> Duurzaam nieuws <<